Tom Kho Sach Ngon Banner

TÔM ĐÁNH BẮT TỪ BIỂN – 100% THIÊN NHIÊN – SẢN PHẨM CỦA LOUISIANA, USA
LOẠI ĐÓNG HỘP – LỊCH SỰ – ĐẸP MẮT – SANG TRỌNG